Gravelot kildir au nid avec ses poussins, Attwater Prairie Chicken National Wildlife Refufe, Eagle Lake, Texas, USA